2015/08/19

W kraju kangurów. Zwiedzamy Australię!


Australia, Terra Australis, Oz lub po prostu Aussie. Tak zwykło nazywać się ten południowy kontynent odkryty przez Holendrów w XVIIw. Ówcześnie zamieszkały przez rdzenną ludność- Aborygenów- dziś w dużej mierze zdominowany został przez europejczyków (prawie połowa populacji jest pochodzenia brytyjskiego, ze względu na siedemnastowieczna ekspansję Państwa Brytyjskiego na terenach wschodnich).